۰۲۱۷۷۷۹۳۰۰۶ - ۰۲۱۴۴۰۷۳۰۲۵ - ۰۹۱۲۰۳۸۹۱۲۳ - ۰۹۹۰۶۰۶۰۶۲۰

درب اتوماتیک خروج اضطراری | معرفی و بررسی انواع درب اتوماتیک

عملکرد و نحوه استفاده از درب اتوماتیک خروج اضطراری دقیقا همانند درب های اتوماتیک کشویی است البته تنها تفاوتی که میان این دو محصول کاملا بارز بوده و به لنگه های ثابت آن بر می گردد، لنگه های ثابت درب اتوماتیک خروج اضطراری در هنگام وقوع حادثه به صورت کاملا دستی تبدیل به حالت لولایی شده و در مسیر رفت و آمد افراد قرار می گیرد.